ชุดโต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิคส์

ชุดโต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ปลูกได้ทั้งผักสลัด และผักไทย แบบ DRFT  ไม่มีปัญหาแม้ไฟฟ้าดับ ปลูกได้มากถึง 1000 หลุมปลูก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *